TA
NL

Basale reanimatie (BLS) - NRR richtlijnen

Nederlands
3 onderdelen
Deze cursus behandelt de vaardigheid basale reanimatie van een volwassene. Je leert een reanimatiesituatie bij een volwassen slachtoffer tijdig te herkennen en ernaar te handelen. Je leert wanneer en hoe je moet reanimeren en hoe je een AED toepast. Deze cursus neemt je stap voor stap mee door het algoritme en legt met videoinstructies uit hoe je de handelingen verricht. Deze cursus hanteert de richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Log in om te zien of deze cursus is geactiveerd. Heb je geen toegang tot dit portaal of deze cursus? Informeer dan bij je opleider.
Theorie
De theorie bevat de lesstof van deze cursus. Het doornemen van de theorie levert een bijdrage aan het totaalresultaat van 10%.
6 hoofdstukken
Kennistoets
De kennistoets bevat een set vragen over de theorie. De kennistoets mag je meerdere malen starten. De hoogste score wordt verwerkt in de berekening. De kennistoets levert een bijdrage aan het totaalresultaat van 40%.
Interactieve toets
Je wordt getoetst op de volgorde van de stappen die je neemt als een slachtoffer onwel wordt. Deze interactieve toets levert een bijdrage aan het totaalresultaat van 50%.